Tuesday, June 23, 2009

Raja Magal... !

rAjA magaL rojA magaL
vAnil varum veNNilA
vAzhum intha kaNNilA
konjum mozhi pAdidum
sOlai kuyilA....

(rajA)

muLLoduthAn kaLLOduthAn
rOjAkkaLum pUkkalAm
ammAdi nAn aththOduthAn
un pEraiyum sErkalAm


kattil vara eNNamittu
thottil vandhu sErnthavaL
mannavanE un ninaivil
veNNilavAi thEinthavaL


kObam oru kaNNil
thAbam oru kaNNil
vandhu vandhu sella
vindhai enna solla
endhan uyirE.....yE..yE..yE..

(rajA)

unnOduthAn pinnOduthAn
Odi varum nALilE
ponnazhagai pUvazhagai
aLLI edu thOLilE
vanthavaLai theeyil ida
eNNuvadhu nyAyamA
theeyilida theeyilida
thOnRiduthE kAyamA
vAzha varum mAdhu

No comments: